Süper Erkek Hastalığı Belirtileri

Süper Erkek Hastalığı Belirtileri

Süper Erkek Hastalığı (47,XYY) Nedir?

Cinsiyet kromozomu hastalıklarından olan süper erkek  hastalığı erkeklerde 1000’de bir görülür. Fi­ziksel özellikleri uzun boylu olmalarıdır. Hafif derecede konuşma-dil sorunlan, mo­tor fonksiyonlarında gecikme ve öğrenme güçlükleri olabilir. Zeka düzeyleri normal aralıktadır ama ortalama değerleri kardeşle­rinden 10-15 puan daha düşük olabilir. Davranış özellikleri normaldir ama çocuk­luk çağında huysuzluk nöbetleri, hiperaktivite gibi davranış problemleri görülebilir. Erişkin yaşama uyum sorunları olmaz. Evle­nir ve çocuk sahibi olurlar.

Cinsiyet kromozomu anormalliği olan çocuğun öğrenmeyle, motor ve konuşma-dil gelişimleriyle ilgili güçlükleri olabilecektir. Ancak bu sorunlar çocuğun sahip olduğu kromozom anomalisini taşı­mayan diğer çocukların bu alanlardaki so­runlarıyla aynıdır ve aynı şekilde tedavi edi­lir. Cinsiyet kromozomu anomalisi olan ço­cuklar için özel yaklaşımlar yoktur.

Cinsiyet Kromozumu Hastalıkları için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir