Vaskülit (Ürtikeriyal)

Vaskülit (Ürtikeriyal)

Vaskülit (Hipokomplementemik, Ürtikeriyal) Nedir , Tedavisi

Ürtikeriyal vaskülit, lökositoklastik vaskülitin bir formu olup klinikte ürtikere benzer lezyonlarla seyreder. Bir senim proteini olan komplemanların düzeyine göre normal veya düşük kompleman düzeyli ürtikerial vaskülit olarak iki alt tipi vardır.

Kompleman düzeyi düşük olan (hipokomplementemik) tipte genel belirtiler baskındır. SLE ve Sjögren sendromu gibi bağ dokusu hastalıklan ile bağlantılıdır.

Yaş: Tüm yaşlarda görülebilir.

Cinsiyet:Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.

Risk Faktörleri

İlaçlar, romatizmal hastalıklar ve enfeksiyon hastalıklarına bağlı veya kendiliğinden (idiopatik) olabilir.

Belirti ve Bulgular

Hastalar ağrının eşlik ettiği ürtikerle başvururlar. Ateş, gözlerde kızarıklık ve ağrı, çeşitli akciğer problemleri görülebilir.

Tanı

Kesin tanı deri biyopsisi ile konur.

Tedavi

Tedavide altta yatan nedene veya hastalığa yönelik tedavi uygulanır. İlk tercih olarak genellikle alerjiye yönelik ilaçlardır. Nadiren kortizon kullanılır. Kortizona yanıt vermezse bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar verilebilir.

Seyir

Altta yatan hastalığa bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir