Kompleman Komponent C1q (C1q)

Klinik kullanımı :

Kompleman C1; C1q, C1r ve C1s’ ten oluşur. C1q; antijenle

kompleks yapan immünglobulini tanır ve bağlanır, böylece

kompleman kaskadı başlar. Konjenital eksiklikleri, sonradan

kazanılmış SLE den ayırt etmede kullanılır. Sonradan kazanılmış C1

inhibitör eksikliğinin tanısında ve dolaşımda immun kompleks

bulunan hastalıkların (örn. SLE, glomerulonefrit, idiopatik intertisiyel

pnömoni, infektif endokardit, Lyme hastalığı, Kronik HBV

enfeksiyonu HIV enfeksiyonu) değerlendirilmesinde; romatoid artrit

ve SLE‘nin takibinde kullanılır. Ayrıca bazı malignitelerde (örn.

Lösemi) prognostik önemi vardır.

Referans değerler

9-17 mg/dL

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar