Kompleman Komponent C1q (C1q)

-->

Klinik kullanımı :

Kompleman C1; C1q, C1r ve C1s’ ten oluşur. C1q; antijenle

kompleks yapan immünglobulini tanır ve bağlanır, böylece

kompleman kaskadı başlar. Konjenital eksiklikleri, sonradan

kazanılmış den ayırt etmede kullanılır. Sonradan kazanılmış C1

inhibitör eksikliğinin tanısında ve dolaşımda immun kompleks

bulunan hastalıkların (örn. SLE, , idiopatik intertisiyel

pnömoni, , , Kronik HBV

enfeksiyonu ) değerlendirilmesinde;

ve SLE‘nin takibinde kullanılır. Ayrıca bazı malignitelerde (örn.

Lösemi) prognostik önemi vardır.

Referans değerler

9-17 mg/dL

Bir önceki sağlık makalemiz Kolinesteraz II (Pseudokolinesteraz) (PChE; SChE; Açilkolin Açilhidrolaz) sizler için ayrıca Akut enfeksiyonlar, AMI ve Anemiler hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*