Etiket Arşivi: Waldenström makroglobulinemisi

Protein Elektroforezi (Serum)

Klinik kullanımı : Serum proteinlerini, beslenme durumunu, gelişmiş karaciğer hastalıklarını (kronik aktif hepatit dahil) değerlendirir. Myeloma, Waldenström makroglobulinemisini, kollajen doku hastalıkları ve monoklonal gammopatileri değerlendirmede kullanılır. İnflamatuar durumları, artritleri, amiloidozisi, lenfomayı, lösemiyi, anemiyi değerlendirmede kullanılır. Referans değerler % g             /dL Albumin :            % 52 – 65    3,6-5,2 Alfa-1 Globulin :    % 2,5 – 5   0,15-0,40 Alfa-2 ...

Devamını Oku »

Protein Total (Serum)

Klinik kullanımı : Vücuttaki albumin ve globulin içeriği total protein olarak ifade edilir. Vaskuler alanda en önemli osmotik basınç düzenleyicisidir. Besinsel durumu ve karaciğer fonksiyonu değerlendirilir. Nefrotik sendrom, malabsorbsiyon, myeloma dahil neoplaziler, waldenstrom makroglobulinemisi, elektroforez sonrası, dolaşımdaki serum protein fraksiyonları ile beraber tanıya gidilir. Referans değerler Yetişkin (g/dL) 6.4-8.3 veya 64-83 g/L(SI Unit) Çocuk (g/dL) Prematüre bebek: 4.2-7.6 Yenidoğan : ...

Devamını Oku »

İmmünglobulin M (Ig M)

Klinik kullanımı : Bakteri ve viruslara karşı üretilen ilk antikorlardır. Referans değerler(mg/ dl) Serum <1 ay……………….20-80 7-12 ay………………..35-150 2-3 ay …………….20-100 1-5 yaş ………………..45-200 4-6 ay ……………35-125 >12 yaş………………..50-250 BOS < 1,3 (3 mg/dl nin üzerinde ki değerler bakteriyel menenjit lehinedir.) Yükseldiği durumlar -Hiper IgM Sendromu, -Waldenstrom makroglobulinemisi, -Enfeksiyonların akut fazı, -Otoimmun hastalıklar (SLE, Romatoid artrit), -Kronik karaciğer hastalıkları (biliyer ...

Devamını Oku »

İmmünfiksasyon Elektroforezi (İmmünglobulin Elektroforezi)

Klinik kullanımı : Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve metilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir.

Devamını Oku »

Bence-Jones Proteini (İdrar)

Klinik kullanımı Multiple myelomanın tanısında ve tedavisinin monitorizasyonu ile klinik seyirin takibinde önemlidir. Bence-Jones Proteini Multiple myelomalı hastaların %75’inde bulunur. Örnek toplama özellikleri Örneğin dilüsyonu yanlış negatif sonuç verebilir. Laboratuvara derhal ulaştırılmalı ve buzdolabında saklanmalıdır aksi takdirde ısı ile çöken proteinler dekompoze olur ve yanlış pozitif sonuçlara neden olur. Referans değerler Negatif Yükseldiği durumlar -Multiple myeloma (Plazmasitom), -Çeşitli metastatik tümörler, ...

Devamını Oku »