Etiket Arşivi: tümör belirtileri

Karaciğer Kanserleri

Karaciğer Kanserleri

Karaciğer Kanserleri / Tümörleri: Karaciğer içinde yar alan iyi huylu ve kötü huylu tümörlerdir. İyi Huylu (Selim, Benign) Karaciğer Kanserleri, Tümörleri: Sıklıkla belirti vermezler ve tesadüfen bulunurlar. Karaciğerin en sık görülen iyi huylu tümörü hemanjiomdur. Hemanjiom; kan damarlarından köken alan ve çoğunlukla hiçbir rahatsızlığa neden olmayan bir tümördür. Karaciğerin diğer iyi huylu tümörleri arasında adenom ve fokal nodüler hiperplazi sayılabilir. ...

Devamını Oku »

Kanser Tedavisi (Alternatif Tıp)

Kanser Tedavisi (Alternatif Tıp)

Kanserde Alternatif Tedaviler: Bir toplumda sağlık sisteminin dışında kalan, hastalıklardan korunmayı ve iyileşmeyi amaçlayan, kabul gören teoriler, inanışlar, yöntemler ve davranışların tümü alternatif tedavidir. Ülkemizde ve dünyada kanserde tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin kullanımı yaygındır ve inkar edilemez bir gerçektir. Bu tedavileri uygulayanlar genellikle değeri anlaşılamamış, dışlanmış olduklarını belirten hekimler, şifacılar ve özel yetenekleri olduğunu iddia eden her türlü meslekten kişilerdir. ...

Devamını Oku »

Kanser Tedavisi (Çocukta)

Kanser Tedavisi (Çocukta)

Kanser Tedavisi (Çocukta) Kanser tanısı kesinleşen çocukların tedavi planı, gerekli durumlarda cerrahi ve radyasyon onkolojisi gibi farklı disiplinlerinde görüşü alınarak çocuk onkologları (kanser uzmanları) tarafından yapılır. Doğru tedavi planı yapılabilmesi için öncelikle kanserin tipine göre vücuttaki yaygınlığı araştırılmalıdır. Bu amaçla, hastanın ayrıntılı muayenesini takiben tümörün yerine ve tipine göre akciğer ve karın bölgelerinin tomografisi (BT) ve ultrasonografisi (USG) yapılarak hastalığın ...

Devamını Oku »

Kanser (Çocukta)

Kanser (Çocukta)

Kanser Çocukta Çocukluk ça­ğı ve hastalıkları açısından da bir yaşın üs­tündeki çocuklarda kazalardan sonra ikinci sıklıktaki ölüm nedeni de kanserdir. Bir yaş altında daha çok doğuştan nedenler ve kalp hastalıkları ön plana çıkmaktadır. An­cak, çocukluk çağı kanserleri günümüzde %80 oranında tedaviedilebilmektedir. Bu­nun nedenlerini, genel toplum ve anne eği­timinin iyi olması ve çocukların doğumdan sonra rutin takiplerinin yapılması, aynı za­manda çocukluk ...

Devamını Oku »

Kanser Nedir?

Kanser Nedir?

Kanser, Tümör (Ur) Nedir? Vücudu oluşturan hücreler bir araya gelerek doku ve organları oluştururlar. Hücreler belirli bir düzen içinde bir araya gelerek işlevlerini yürütürler. Bu işlevleri yerine getiren hücreler belirli bir hızda ve kontrol altında çoğalırlar ve yaşlanan hüc­reler de yine kontrol altında yıkılıp ölürler. Tümör (Ur); bir organı oluşturan hücrelerin or­ganizmanın kontrolü dışında sayıca artması olarak tanımlanabilir. Çoğalma esnasında ...

Devamını Oku »