Total T3 (Total Triiyodotironin, TT3)

Klinik kullanımı

T3 üç iyotlu tironindir, metabolik olarak T4’ten daha aktiftir, vücudun gelişmesi, metabolizması ve nöronal aktiviteden sorumludur. T3 direkt olarak tiroid bezi tarafından ve periferal dokularda T4’den üretilir. Hipertiroidizm de genelde T3 ve T4 beraber yükselir fakat (T3 tirotoksikozunda) sadece T3 üretilir. (T3 toksikozisli) Hiperitiroidili hastaların düşük TSH değerlerinin takibinde 2. istenen testtir. T3 otoantikorlarının olduğu durumlarda TT3 yüksek, TT4 normal çıkabilir.

Referans değerler

1 yaş : 0.79-2.60 ng/mL

2-12 yaş : 0.79-2.80 ng/mL

13-15 yaş : 0.70-2.40 ng/mL

>15 yaş : 0.60-1.95 ng/mL

Örnek toplama özellikleri

Hemolizli, sarılıklı ve lipemik serumlarla çalışılmaz.

İnterfere edici faktörler

-T3, kronik hastalar veya hastaneye yatan olgularda sıklıkla düşüktür. Bu yüzden hipotiroidizm için iyi bir belirteç değildir.

-T3’e bağlanan proteinlerin (başlıca albumin ve TBG) anormal seviyeleri, ötiroid hastalarda yüksek ve düşük değerlere neden olabilirler.