C

Çoçukta Kabızlık Sorunu

Kabızlık (Çocukta)

Kabızlık (Çocukta) Kabızlığın tanımını yapmak zordur ve kişiden kişiye anlamı farklıdır. En basit olarak dışkılamada zorluk, ağrı ya da gecikme olarak tanım­lanabilir. Dışkılama sıklığına göre tanımlan­dığında haftada 3’ten az dışkılama olarak kabul edilir. Çocuklarda kabızlık ile birlikte dışkı kaçırmadan da bahsetmek gereklidir. Dışkı kaçırma (enkoprezis), 4 yaşından da­ha büyük çocuklarda istemsiz olarak dışkı­nın kaçırılmasıdır. Yüzde %95’inde neden kabızlıktır. Yaş: Her ...

Devamını Oku »

Çekiç Parmak Ameliyatı

Çekiç Parmak Deformitesi

Mallet Finger (Çekiç Parmak) Deformitesi: El parmağını açan (düzleştiren) kiriş (ekstensör tendon), önkol kaslarının devamı olarak el sırtından geçer ve parmağın son boğumuna yapışarak aç­ma hareketinin yapılmasını sağlar. Bu kiri­şin son yapışma yerine yakın bir yerde kop­ması sonrasında parmağın son boğumu düzleştirilemez ve kıvrık olarak kalır (çekiç parmak görünümü). Kopma açık bir yaraya neden olan bir travmayla oluşabileceği gi­bi, parmağın ...

Devamını Oku »

CMV Enfeksiyonu Nedir?

Sitomegalovirüs (CMV)

Yeni Doğanda Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyonu Sitomegalovirüs (CMV) çoğunlukla çocukluk ça­ğında görülen, tükürük gibi  vücut sıvıları yo­luyla bulaşan ve genellikle hafif belirtilerle seyreden bir enfeksiyona yol açar. Geliş­mekte olan ülkelerde beş yaş altı çocukların %90’ı bağışıklık kazanmıştır. Her 1000 bebekten 5-10’u doğuştan CMV enfeksiyo­nu geçirmekte, bu bebeklerden sadece enfeksiyon belirti vermektedir. Annede meydana gelen primer (birincil) enfeksiyon­larda ya da reaktivasyonda (yeniden ...

Devamını Oku »

Çölyak Hastalığı (Çocuk)

Çölyak Hastalığı (Çocuk) Nedir? Hassas kişilerde gluten ince bağırsak yüze­yinde emilimi sağlayan eldiven parmağı şeklindeki çıkıntıların (villus) düzleşme­sine neden olarak besin maddelerinin emilimini bozar. Hastalığın oluşumunda kalıt­sal ve çevresel faktörler birlikte rol oynar.Doğuştan yatkınlık taşıyanlarda her yaşta ortaya çıkabilir. Cinsiyet: Kadınlarda daha fazla tanımlan­masına rağmen genellikle cins ayırt etmez. Son yıllarda hızla artış gösteren çölyak has­talığı önceleri sadece Avrupa ülkelerinde ...

Devamını Oku »

Çölyak Hastalığı (Erişkin)

Çölyak Hastalığı (Erişkin)

Çölyak Hastalığı (Erişkin) Nedir? Buğday, arpa, yulaf, çavdardaki gluten isimli proteine karşı ince bağırsağın ömür boyu hassasiye­tine bağlı süreğen bir hastalıktır. Yaş: Her yaşta görülebilir. Cinsiyet: Her iki cinsiyette de görülebilir. Risk faktörleri: Çölyak hastalığı, genetik bir yatkınlık zemininde gelişen özetle ince ba­ğırsak alerjisi durumudur. Buğdaygillerde bulunan bazı bitkisel proteinlere (gluten) karşı olu­şan bu alerji neticesinde ince bağırsaklarda yapan parmaksı ...

Devamını Oku »