Methemoglobin (MetHb)

-->

Klinik kullanımı :

Konjenital veya kazanılmış methemoglobinemi tanısında kullanılır.

Referans değerler

Total Hemoglobinin %0.4-%1.5 veya 0,06 -0,24 g/dL veya 9,3 –

37,2 μmol/L (SI unit)

Olası kritik değerler Total Hemoglobinin >%40

İnterfere edici faktörler

-Sigara içimi ve karbonmonoksit zehirlenmesinde artmış

methemoglobin seviyesi görülür.

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-Radyasyona maruziyet.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.