Methemoglobin (MetHb)

Klinik kullanımı :

Konjenital veya kazanılmış methemoglobinemi tanısında kullanılır.

Referans değerler

Total Hemoglobinin %0.4-%1.5 veya 0,06 -0,24 g/dL veya 9,3 –

37,2 μmol/L (SI unit)

Olası kritik değerler Total Hemoglobinin >%40

İnterfere edici faktörler

-Sigara içimi ve karbonmonoksit zehirlenmesinde artmış

methemoglobin seviyesi görülür.

Yükseldiği durumlar

-Karbon monoksit zehirlenmesi,

-Benzokain,

-Nitrogliserin,

-Lidokain,

-Nitratlar,

-Fenasetin,

-Sülfonamid kullanımı,

-Radyasyona maruziyet.