Etiket Arşivi: Sarkoidoz

Karaciğer Büyümesi (Erişkin)

Karaciğer Büyümesi (Erişkin)

Karaciğer Büyümesi (Erişkin) : Hepatomegali; karaciğerin normal boyutlarının dışına çıkarak büyümesi durumudur. Yaş: Belirgin bir yaş dağılımı yoktur. Cinsiyet: Belirli bir cinsiyette daha fazla görülme durumu yoktur. Risk faktörleri: Alkol, Hepatit A, Hepatit B, Konjestif kalp yetmezliği, Enfeksiyöz mononükleozis, Lösemi (kan kanseri), Tümör metastazları, Nöroblastom, Karaciğer kanseri, Glikojen depo hastalıkları, Kanda yağ fazlalığı, Şişmanlık ya da şeker hastalığına bağlı karaciğer ...

Devamını Oku »

Karaciğer Büyümesi (Çocuk)

Karaciğer Büyümesi (Çocuk)

Karaciğer Büyümesi (Çocukta) Karaciğer Büyümesi (Hepatomegali); Yeni doğan döne­minden yaşlılık dönemine kadar her yaşta görülebilen bir bulgudur. Doğrudan karaci­ğere ait nedenlerle ya da pek çok sistemik hastalıkla birlikte ortaya çıkabilir (Tabloya bakınız). Karın bölgesinin elle muayenesiyle, karın röntgenlerinde, ultrasonografî de ya da karın tomografisinde saptanabilir. Karaciğer büyümesi olan bir hasta değer­lendirilirken, detaylı öykü ve fizik muaye­neden sonra, tam kan sayımı, ...

Devamını Oku »

Dalak Büyümesi (Çocuk)

Dalak Büyümesi (Çocuk)

Dalak Büyümesi (Splenomegali) (Çocukta) Karın muayenesi sıra­sında sol kaburga altında ele gelebilir ya da tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle saptanabilir. Yalnızca yeni doğan bebeklerde muayenede dalağın ele gelmesi normaldir. Bu grubun dışındaki yaş gruplarında muayenede saptanması da­lağın en az normalin iki katı büyümüş oldu­ğunun göstergesidir. Nedenleri aşağıda sıralanmıştır: 1.Enfeksiyonlar: Viral enfeksiyöz mononükleozis [(Ebstein Barr Virus (EBV) enfeksiyonu)], [(Sitomegalo Virüs (CMV)enfeksiyonu)] vb. ...

Devamını Oku »

Dalak Büyümesi (Eriş­kin)

Dalak Büyümesi (Eriş­kin)

Dalak Büyümesi (Splenomegali) (Eriş­kin) Dalak; lenfatik ve immün sistemin bir parçasıdır. Doğrudan doğruya bir hasta­lık değil, pek çok sistemik hastalıkta ortaya çıkabilecek bir bulgudur. Yaş: Her yaşta görülebilir. Cinsiyet: Splenomegali nedenlerinden tro­pikal splenomegali daha çok kadınlarda gö­rülür. Bunun dışındaki hiçbir splenomegali nedeninde kadın – erkek farklılığı yoktur. Risk Faktörleri: Dalak büyümesi yapan en sık nedenler; enfeksiyonlar (EBV,CMV, di­ğer Viral enfeksiyonlar, ...

Devamını Oku »

Akciğer Nakli Nasıl Yapılır

Akciğer Nakli

Akciğer nakli: Hastalıklı akciğerlerin bir yada her ikisinin, alıcı bireylerden alınan sağlıklı akciğerlerle değiştirilmesidir. Akciğer yetmezliği tedavisinde genellile son seçenektir. Yeni akciğerin alıcı tarafından reddedilmesi riskini azaltmak için alıcı ve vericinin doku tiplemesinin mümkün olduğunca benzer olmasına dikkat edilmelidir. Gerekli durumlar: Amfizem (akciğerdeki hava keseciklerinin kalıcı olarak genişlemesi ve tam olarak boşalamaması durumu), kistik fibroz (akciğerlerin kalıtımsal olarak tıkanması), sarkoidoz ...

Devamını Oku »