Testosteron (Serbest)

-->

Klinik Kullanımı :

Testesteron taşıyıcı protein olan SHBG konsantrasyonlarındaki

değişmelerden etkilenmez. Bu nedenle SHBG düzeyinin yüksek

olduğu hipertiroidizm, gebelik, OKS kullanımı gibi durumlarda; SHBG

düzeyinin düşük olduğu hipotiroidizm, androjen eksikliği, obesite

gibi durumlarda serbest testesteron ölçümü total testesterondan

daha yararlıdır.

Referans değerler

Erkek

0-5 yaş 0.15- 0.60 pg/ml

6-12 yaş 0.60- 5.70 pg/ml

>12 yaş 5.60- 19.00 pg/ml

Kadın

0-12 yaş 0.10- 0.60 pg/ml

>12 yaş 0.06- 2.57 pg/ml

Yükseldiği durumlar

,

,

,

– Androjen rezistansı.

Azaldığı durumlar

,

-P-450 enzim eksikliği.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.