Etiket Arşivi: Diabetes Mellitus

Metabolik Sendrom Nedir?

Metabolik Sendrom Nedir?

Metabolik Sendrom Nedir, Belirtileri ve Tedavisi  Metabolik sendrom, insülin direncinin neden olduğu bir hastalıktır. İnsülin direnci vücutta salınan veya dışarıdan alınan insüline karşı biyolojik cevapsızlıktır. Genetik faktörler, şişmanlık, fiziksel hareketsizlik ve yaşın ilerlemesi insülin direncine neden olur. Karın bölgesindeki (abdominal) şişmanlık insülin direncinin en önemli göstergesidir. Metabolik sendromda, insülin direnci ile birlikte şişmanlık (obezite), şeker hastalığı (diabetes mellitus), hipertansiyon, koroner ...

Devamını Oku »

Glikoz Tolerans Tes­ti

Glikoz Tolerans Tes­ti

Glikoz Tolerans Tes­ti (Şeker Yükleme Testi) Diyabet için risk taşıyan ya da açlık plazma glikozu bozuk olan hastalarda gli­koz intolerans (tahammülsüzlük) derecesini göstermek ama­cıyla yapılan bir testtir. Gece 8-10 saat açlı­ğı takiben sabah kan örneği alınır. Yetişkin­lerde 75 gram glikoz içirildikten 2 saat son­ra ikinci kez kan örneği alınır. İkinci saat plazma glikozunun 200 mg/dl üstünde ol­ması diyabet tanısı koydurur. ...

Devamını Oku »

Diyabetik Ayak Tedavisi

Diyabetik Ayak Tedavisi

Şeker Hastalığında Ayak Yarası (Diyabetik Ayak) Diyabetik hastalarda ayak ülserleri ile giden bir tablodur. Yaş Her yaşta görülmekle beraber ileri yaşlardaki hastalarda risk daha fazladır. Cinsiyet: Erkek kadın tutulumu arasında önemli bir farklılık yoktur. Risk Faktörleri Diyabetik ayak uzun süreli kontrolsüz diyabetik hastalarda daha sık or­taya çıkar. Diyabetik ayak genellikle nöropati dediğimiz ayağın his ve motor sinirle­rinin diyabetten etkilenmesi sonucu ...

Devamını Oku »

Şeker Hastalığı (Çocuk)

Şeker Hastalığı (Çocuk)

Şeker Hastalığı (Diabetes Mellitus) (Çocuk)Nedir? Belirtileri Nelerdir? Şeker Hastalığı Tedavisi? Şeker hastalığı (diabe­tes mellitus – diyabet) değişik nedenlere bağ­lı olarak vücutta kan şekerini düzenleyen ana hormonlardan biri olan insülinin mik­tar veya etki bakımından yetersiz kalması ile oluşur. İnsülin karın içinde mide ile komşuluğu olan pankreas adlı bir organ­dan salgılanır. İnsülin kanda şeker, protein ve yağlar üzerinde değişik etkilere sahiptir. İnsülin ...

Devamını Oku »

Şeker Hastalığı (Erişkin)

Şeker Hastalığı (Erişkin)

Şeker Hastalığı (Diabetes Mellitus) (Erişkin) Nedir? Şeker hastalığı (diabetes mellitus – diyabet) dola­şımdaki şeker (glukoz) miktarının yüksel­mesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Diya­bet bazen diğer hastalıklar sonucu veya ba­zı ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu tip diyabet esas hastalığın tedavi edilmesiy­le düzelir. Örneğin hipertiroidi – guatr, (tiroid bezi­nin fazla çalışması) hastalarda, ya da akromegali denilen vücutta büyüme hormonu­nun artması ile ...

Devamını Oku »