HLA-DR


Klinik kullanımı :

HLA doku grubu tayininde kullanılır.