Etiket Arşivi: Malabsorbsiyon

Malabsorbsiyon ( Emilim Bozukluğu)

MALABSORBSİYON ( EMİLİM BOZUKLUĞU)

Malabsorbsiyon ( Emilim Bozukluğu ) Nedir?   Bir veya birden çok besin maddesinin sindirim ve emiliminin yetersiz gerçekleşmesine malabsorbsiyon (emilim bozukluğu) denilmektedir. Besinlerin sindirimi ağızda başlar, mide ve bağırsaklar boyunca ve ince bağırsak epitelinin (yüzeyi saran hücreler) fırçamsı kenarında da devam eder. Besinlerin bağırsak kanalında sindiriminde bozulma, fırçamsı kenarlarda besinlerin emiliminde bozukluklar ve lenfatik taşınma fazındaki bozukluklar malabsorbsiyona neden olabilir. ...

Devamını Oku »

Trigliserid (TG)

Trigliserid (TG)

Klinik kullanımı : İnsanların aldıkları besinler içinde trigliseridler, çoğunlukla gliserol esterleri halinde bulunurlar. Doku depo yağlarının % 95’ini oluştururlar. Sindirimden sonra trigliseridler epitel hücreleri içinde tekrar sentez edilirler ve kolesterol ve apoproteinler ile birlikte şilomikronları oluştururlar. Tek bir kolesterol ve trigliserid değeri o cinsin ve yaşın üst limitinden %20 veya daha fazla düşük ise lipoprotein hastalıklarındaki hiperlipoproteinemi tanısını bertaraf eder. ...

Devamını Oku »

Ter Testi

Klinik kullanımı : Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Hasta infantlarda 3-5 hafta sonra pozitifleşir. Referans değerler 0-60 mmol/L NaCl Yükseldiği durumlar -Malabsorbsiyon, -Hipotiroidizm, -Adrenal yetmezlik, -Pankreas yetmezliği, -Renal hastalıklar.

Devamını Oku »

Sodyum (Na) (idrar)

Klinik kullanımı : Ekskrete edilen sodyum miktarı alımla orantılıdır. Ayrıca hidrasyonda önemlidir. Örnek toplama özellikleri Soğuk ortamda saklanmalıdır. Referans değerler Spot/24 saatlik idrar 40-220 mmol/gün İnterfere edici faktörler -Diyetle tuz alımı sodyum seviyelerini arttırır, -Değişen böbrek fonksiyonları değerleri etkiler, -İlaçlar arttırır: Antibiyotikler, antitussifler, laksatifler ve steroidler -İlaçlar azaltır: Diüretikler [örn.: furosemid (Lasix)] ve steroidler Yükseldiği durumlar -Dehidratasyon, -Açlık, -Adrenokortikal yetmezlik, ...

Devamını Oku »

Protein Total (Serum)

Klinik kullanımı : Vücuttaki albumin ve globulin içeriği total protein olarak ifade edilir. Vaskuler alanda en önemli osmotik basınç düzenleyicisidir. Besinsel durumu ve karaciğer fonksiyonu değerlendirilir. Nefrotik sendrom, malabsorbsiyon, myeloma dahil neoplaziler, waldenstrom makroglobulinemisi, elektroforez sonrası, dolaşımdaki serum protein fraksiyonları ile beraber tanıya gidilir. Referans değerler Yetişkin (g/dL) 6.4-8.3 veya 64-83 g/L(SI Unit) Çocuk (g/dL) Prematüre bebek: 4.2-7.6 Yenidoğan : ...

Devamını Oku »